جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
 

ساختار  دفتر هم اندیشی

ساختار:

دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر ساختاری از مجموعه های وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوده و شورای آن مرکب از شخصیت های حقیقی و حقوقی زیر می باشد که با ساختار زیر فعالیت می نماید.

 

الف) شورای هم اندیشی استادان و نخبگان (مرکب از مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ریاست دانشگاه، دبیر هم اندیشی اساتید، دو نفر از اعضاء هیأت علمی عضو دفتر هم اندیشی با انتخاب مسئول نهاد، رابط دفتر هم اندیشی استادان در هر دانشکده، مسؤول بسیج استادان)، با حکم رئیس شورا و دفتر هم اندیشی منصوب و فعالیت خود را آغاز می نمایند.

 

ب) ریاست شورا و دفتر هم اندیشی بعهده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه می باشد.

 

ج) دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه به عهده یکی از اعضاء هیأت علمی متناسب با معیارهای اعلام شده از سوی مرکز هم اندیشی استادان کشور می باشد که در حال حاضر این مسئولیت بعهده  آقای دکتر سعید فرقانی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی) است.

 

د) رابط دفتر هم اندیشی استادان در هر دانشکده که عبارتند از:

1. دانشکده پزشکی ، جناب آقای دکتر بهمن رشیدی

2. دانشکده دندانپزشکی، جناب آقای دکتر مقاره عابد

3. دانشکده داروسازی، جناب آقای دکتر عباسعلی پالیزبان

4. دانشکده پرستاری و مامایی، سرکار خانم طیبه مهرابی

5. دانشکده توانبخشی، جناب آقای مهندس علیرضا طاهری

6. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، جناب آقای رسول نوری

7. دانشکده بهداشت، سرکار خانم دکتر مریم عمیدی مظاهری

لینکها

 


اوقات شرعی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.