جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
 

حجه الاسلام و المسلمين اميني

كد دوره : 1-3

روز

تاريخ

 11- 30/10

13-11

شنبه

 

22/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

يكشنبه

 

23/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

دوشنبه

 

24/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

سه شنبه

 

25/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

چهارشنبه

 

26/4/92

تفسير قرآن

جنگ نرم

پنج شنبه

 

27/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

شنبه

 

29/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

يكشنبه

 

30/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

دوشنبه

 

31/4/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

دكتر بصيري
كد دوره: 2-3

روز

تاريخ

 11- 30/10

13-11

شنبه

 

22/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

يكشنبه

 

23/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

دوشنبه

 

24/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

سه شنبه

 

25/4/92

تفسير قرآن

جنگ نرم

چهارشنبه

 

26/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

پنج شنبه

 

27/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

شنبه

 

29/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

يكشنبه

 

30/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

دوشنبه

 

31/4/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

حجه الاسلام و المسلمين دكتر غلامي و دكتر منتظرالقائم
كد دوره :   3-3

روز

تاريخ

 11- 30/10

13-11

شنبه

 

22/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

يكشنبه

 

23/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

دوشنبه

 

24/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

سه شنبه

 

25/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

چهارشنبه

 

26/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

پنج شنبه

 

27/4/92

تفسير قرآن

جنگ نرم

شنبه

 

29/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

يكشنبه

 

30/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

دوشنبه

 

31/4/92

تفسير قرآن

تاريخ علم و تمدن اسلامي

دكتر بانكي
كد دوره: 4-3

روز

تاريخ

 45/11- 15/11

13-45/11

شنبه

22/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

يكشنبه

23/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

دوشنبه

24/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

سه شنبه

25/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

چهارشنبه

26/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

پنج شنبه

27/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

شنبه

29/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

يكشنبه

30/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

دوشنبه

31/4/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

سه شنبه

1/5/92

تفسير قرآن

جنگ نرم

چهارشنبه

2/5/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

پنج شنبه

3/5/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

شنبه

5/5/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

يكشنبه

6/5/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

دوشنبه

7/5/92

تفسير قرآن

اخلاق علمي و حرفه اي

دكتر بصيري
كد دوره : 5-3

روز

تاريخ

 11- 30/10

13-11

سه شنبه

 

1/5/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

چهارشنبه

 

2/5/92

تفسير قرآن

جنگ نرم

پنج شنبه

 

3/5/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

شنبه

 

5/592

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

يكشنبه

 

6/5/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

دوشنبه

 

7/5/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

چهارشنبه

 

9/5/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

پنج شنبه

 

10/5/92

تفسير قرآن

انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي

حجه الاسلام و المسلمين آذربايجاني
كد دوره: 6-3

روز

تاريخ

 11- 30/10

13-11

چهارشنبه

 

9/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

پنج شنبه

 

10/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

شنبه

 

12/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

يكشنبه

 

13/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

دوشنبه

 

14/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

سه شنبه

 

15/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

چهارشنبه

 

16/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

پنج شنبه

 

17/5/92

تفسير قرآن

اصول تعليم و تربيت اسلامي

لینکها

 


اوقات شرعی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.